Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
главния прокурор на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 2

Поставянето на дейността на правоприлагащите и правоохранителните органи при задържането на лице в зависимост от предварителната санкция на изпълнителната власт, което практически може да доведе до осуетяване на ефективното наказателно преследване, не съответства на принципа на разделение на властите и накърнява независимостта на съдебната власт.