Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
54 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България в смисъл „кога едно лице е български гражданин по рождение и въз основа на кой закон следва да се преценява това“

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

Разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България поставя условието президентът на републиката да е български гражданин и да е станал такъв по рождение. Българско гражданство по рождение (по произход или по месторождение) се придобива по право в момента на раждането и не се предшества от каквото и да е друго гражданство. Български гражданин по рождение по смисъла на чл.93, ал.2 от Конституцията може да бъде само лице, което в момента на раждането си по действащото към този момент българско законодателство придобива българско гражданство по произход или по месторождение.