Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
54 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.13, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Съгласно разпоредбата на чл.84, т.3 от Конституцията установяването на данъците и определянето на техния размер е изключително правомощие на Народното събрание, което не може да се делегира на изпълнителната власт. Този конституционен принцип се отнася до всички елементи, определящи размера на данъка - данъчен обект, данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка и пр. Създадените не със закон данъчни уредби са противоконституционни.