Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр.3 от Конституцията.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 22

Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.