Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Стоян Александров, министър на финансите