Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
96 народни представители от 42-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване на несъвместимост и прекратяване пълномощията на Делян Пеевски на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Искането на народните представители не получава изискуемата по чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд подкрепа на повече от половината (най-малко 7 гласа) от всички съдии в Конституционния съд, поради което е отхвърлено.