Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
61 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 8, § 9 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 6

Отхвърля искането на 61 народни представители от 36-о Народно събрание за обявяване противоконституционността на § 8, точка 8, § 9 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 28 от 1992 г.) и на това основание - и на закона в цялост.