Докладчик
Подател на искането
48 народни представители от 36-ото Народно събрание.

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 9

Отхвърля исканията на групите от 48 и 51 народни представители за обявяване на Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи за противоконституционен, както и искането на групата от 51 народни представители за обявяване на същия закон в частта му относно имуществото на Българските професионални съюзи за несъответстващ на признатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна.

Решението е окончателно.