Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
02-10-2001 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Людмил Нейков

Намирам за незаконен избора на Ирена Иванова Маринова – Варадинова, определена за избран народен представител с Решение на ЦИК № 348 от 20 юни 2001 г. в ХХХІХ Народно събрание от коалиция “Национално движение Симеон Втори” в 18. многомандатен избирател район – Разград.

Решение № 90 от 9.06.2001 г. на Районната избирателна комисия – Разград за анулиране на регистрацията на Венцислав Асенов Димитров, кандидат за народен представител от листата на НДСВ е прогласено за нищожно с влязло в сила решение на ВАС от 15 юни 2001 г. С това е отпаднало и основанието за допълнителното регистриране на Ирена Маринова – Варадинова на мястото на Венцислав Димитров, тъй като прогласеният за нищожен акт на РИК – Разград на практика не е породил никакви правни последици. С оглед на това кандидатката за депутат Ирена Маринова – Варадинова незаконосъобразно впоследствие е включена като водач в бюлетината на коалиция НДСВ, с която е гласувано. Това, че е гласувано с бюлетина, в която тя фигурира като водач и са получени съответният брой гласове, необходими за избирането, не може да санира извършеното закононарушение с нейното включване в бюлетината, респ. да придаде законова форма на избора й. Ето защо нейният избор не може да бъде признат за законен. Той е незаконен.