Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
13/2013


ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдиите Цанка Цанкова и Георги Ангелов по к.д. № 13/2013 г.

 

Като приемаме определението за допустимост от 29.05.2013 г., намираме, че би следвало да се уважи искането в частта относно изискване и прилагане към делото на материалите по образуваното досъдебно производство. Предмет на това искане е случаят с намерените изборни бюлетини в печатницата в гр. Костинброд. Около този случай и разискванията по него в предизборния и изборния ден се градят твърденията и аргументацията (с.1-5 от искането до Конституционния съд на вносителя) за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ото Народно събрание, проведени на 12.05.2013 г.