Вид на акта
Определение
Дата
19-12-1996 г.
Към дело
28/1996
Определение № 8 от 19 декември 1996 г. по к.д. № 28/96 г. Оттеглянето на искането във фазата преди допускането му води до прекратяване на делото

Състав: Асен Манов - председател, Младен Данаилов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Николай Павлов, Димитър Гочев, Иван Григоров, Пенчо Пенев, Тодор Тодоров, Георги Марков - докладчик

Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България. Иска се установяване на противоконституционността на разпоредбите на чл.197, 198, 199 и 200 от Закона за съдебната власт (ДВ, 59/1994., изм. бр.64/1996 г.) в частта им, отнасяща се за обособяване на фонд "Съдебни сгради" към Министерството на правосъдието.

С писмо № И-449/96 от 16.12.1996 г. Главният прокурор оттегля искането си до Конституционния съд.

Оттеглянето на искането води до прекратяване на производството по делото.

По изложените съображения Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по к.д. № 28/1996 г.