Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело

Становище
от Васил Гоцев и Владислав Славов по к.д. № 5/2008 г.

Не споделяме част от мотивите на определението по к.д. № 5/2008 г., според които един закон за изменение и допълнение на закон няма самостоятелно действие и не може да бъде предмет на отделно разглеждане относно неговата конституционност.
Законът за изменение и допълнение на закон е нормативен акт, който обективно съществува в правния мир. Независимо от това, че закон за изменение и допълнение на закон отменя или изменя законов текст, той може да бъде обект на самостоятелен контрол за конституционносъобразност. В този смисъл е разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, която не допуска изключения. В тълкувателно решение № 22/1995 г. по к.д. 25/1995 г. изрично е посочено, че закон за изменение или допълнение на закон не само че подлежи на конституционен контрол, но установяването на противоконституционност на атакуваните текстове възстановява действието на разпоредбата, която е отменена или изменена.

Съдии:
Васил Гоцев
Владислав Славов