2019-12-02

 

Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 30.11.2019 г. почина проф. Любен Андонов Корнезов, съдия в Конституционния съд на Република България от 1991 г. до 1994 г.

 

Проф. Любен Корнезов бе депутат в 7- то Велико народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по изработването на конституцията и един от авторите на Конституцията на Република България. 

  

Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание, където в три последователни мандата е и заместник-председател на парламента.

 

Изтъкнат юрист и специалист по гражданско право, проф. Любен Корнезов беше преподавател в юридическите факултети на УНСС и Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. 

  

Поклон пред светлата му памет!