2018-11-14

 

Днес, 14.11.2018 г., в съответствие с чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България съдиите от Конституционния съд избраха единодушно съдия Борис Велчев за председател на съда за втори мандат.

 

На заседанието присъстваха единадесет конституционни съдии. Съдия Филип Димитров отсъства от заседанието поради командировка в чужбина.