2018-11-12

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 ноември 2018 г. (сряда) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

             1. Приемане на правила за избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 5а от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. – ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г.). 

     

           2. Провеждане на избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България.