2017-05-26

Конституционният съд на Република България има удоволствието да съобщи, че с Указ на Президента на Република Франция от 10 май 2017 година, конституционният съдия Константин Пенчев е удостоен със званието Офицер на Националния орден на Почетния легион.

Предстои орденът да бъде връчен на официална церемония в посолството на Република Франция.