2017-03-28

Конституционния съд на Република България извърши актуализация на своя интернет сайт с цел обновяване на визията и разширяване на функционалните възможности за търсене на информацията за делата и актовете постановени от съда. Целта на промяната е да осигурим още по-лесен и удобен достъп на потребителите до информацията налична в сайта на съда.

Потребителите на страницата на Конституционния съд могат да се възползват от разширени възможности за търсене на дела и актове, като например търсене по име на съдия докладчик по делото, търсене по номер и година на акт, номер и година на дело и т.н.. Допълнителни възможности за търсене представляват търсене на база на законови текстове свързани с конкретни актове, както и търсене на база на ключови думи. За целта стартира процес на анотиране на всички вече публикувани съдебни актове, който ще продължи в рамките на годината. Молим потребителите на търсенето по ключови думи да вземат предвид, че процеса на анотиране не е приключен, така че на този етап не всички актове са свързани в ключови думи, но могат да бъдат намерени чрез другите функции за търсене (номер на конституционно дело, номер на акт и т.н.).