2016-06-01

По повод честване на 20-ата годишнина от дейността на Конституционния съд на Република Латвия на 26 и 27 май 2016 г. в Рига се проведе Международна конференция на тема: „Съдебният активизъм на конституционните съдилища в демократичната държава“. От страна на Конституционния съд на Република България във форума взе участие делегация в състав: съдия Румен Ненков и съдия Кети Маркова. Съдия Ненков представи доклад на тема: „Правомощията на Конституционния съд да дава задължителни тълкувания на Конституцията като стимул за съдебен активизъм“. Конференцията завърши с кратка културна програма.