2016-06-07

Делегация от Конституционния съд на Република България в състав: председателят проф. Борис Велчев и съдия Константин Пенчев ще посетят Киргизстан, където на 9 и 10 юни 2016 г. ще вземат участие в Международна конференция. Форумът се организира от Конституционната палата на Върховния съд на Киргизката република и ще бъде на тема: „Мястото и значението на органа за конституционен контрол за ефективното функциониране на системата за взаимен контрол и възпиране между клоновете на държавната власт“. Проф. Велчев ще представи доклад със заглавие Разделението на властите и българската Конституция“.