2016-05-30

На 20 май 2016 г. по покана на Конституционния съд на Република Молдова делегация от Конституционния съд на Република България взе участие в Кръгла маса на тема: „Контрол за конституционност на Закона за изменение и допълнение на Конституцията“. Българската делегация беше в състав проф. Мариана Карагьозова-Финкова – конституционен съдия и г-жа Енита Еникова – главен секретар. Проф. Карагьозова участва с презентация на практиката на Конституционния съд на Република България по темата на Кръглата маса.