2016-05-28

По случай честването на 25-ата годишнина на Конституционния съд на Руската Федерация на 17 май 2016 г. в Санкт Петербург се проведе Международна конференция на тема: „Съвременно конституционно правосъдие: предизвикателства и перспективи“. Конференцията постави началото и на VI-ия Международен правен форум в Санкт Петербург, който продължи от 18 до 21 май 2016 г.


От страна на Конституционния съд на Република България в Конференцията и Форума участие взе делегация в състав: председателят проф. Борис Велчев и съдиите г-жа Стефка Стоева и г-жа Таня Райковска. Проф. Велчев представи доклад на тема: „Актуални проблеми в практиката на Конституционния съд на Република България“.