2016-05-05

По повод отбелязването на 54-ата годишнина на Конституционния съд на Република Турция на 25 и 26 април 2016 г. в Анкара се проведе Международен симпозиум на тема: „Изпълнението на съдебни решения относно конституционните жалби и техния ефект“. От страна на Конституционния съд на Република България участие взе делегация в състав председателят проф. Борис Велчев и съдиите г-жа Кети Маркова и г-жа Мариана Карагьозова-Финкова.