2016-02-10

На 29 януари 2016 г. в Страсбург се проведе семинар по съдебни въпроси, организиран от Европейския съд по правата на човека. Семинарът беше  под надслов „Международните и националните съдилища изправени пред масовите нарушения на правата на човека“. От страна на Конституционния съд на Република България участие взе конституционният съдия Филип Димитров.