2016-01-19
След извършения подбор по документи за заемане на длъжността „ технически сътрудник“ в дирекция „съдебна дейност и правна информация“ комисия в състав допуска до интервю кандидатите посочени в протокола.