2015-07-08

На 27 и 28 юни 2015 г. в Батуми, Грузия се състоя петата Черноморска регионална конференция на тема “Повишаване ефективността на Конституционната жалба“, организирана по инициатива на Конституционния съд на Грузия.


Конференцията се проведе в сътрудничество с финансирания от ЕС проект "Подкрепа за Конституционния съд  на Грузия (изпълнена от „Хюман Дайнамикс“), Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Венецианската комисия към Съвета на Европа. 


Конференцията се фокусира конкретно върху съдебната практика на Конституционните съдилища, Комисията по човешки права на Обединените нации и на Европейския съд по правата на човека във връзка с изключително сложните и ангажиращи правни въпроси. По време на Конференцията бяха разгледани и обсъдени въпроси свързани с прилагането на различни норми от ЕКЗПЧ (Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи) и пакта за граждански и политически права (ПГПП).


В конференцията взеха участие председателят на Конституционния съд на Република България – проф. Димитър Токушев и главният секретар – г-жа Енита Еникова. Председателят изнесе доклад на тема: „Конституционната жалба в България – състояние и проблеми“.


Конференцията завърши с културна програма - разглеждане на културно исторически забележителности на Батуми.