2015-06-22

           

От 4 до 6 юни в Лозана, Швейцария се състоя VII-я конгрес на Асоциацията на Конституционните съдилища на страните, използващи френски език /АКСФЕ/. Този конгрес се провежда на всеки три години, като домакин е една от държавите членки. Конгресът беше посветен на темата „Върховенство на конституцията“.  


VII-ят конгрес бе открит от председателя на Федералния съд на Швейцария, г-н  Жилбер Коли. Приветствени слова произнесоха президентът на Швейцарската конфедерация, г-жа Симонета Сомарга, председателят на АКСФЕ, г-н Мохамед Ашарги - председател на Конституционния съвет на Мароко, директорът на дирекцията за мир, демокрация и права на човека при Международната организация по франкофония, г-н Кристоф Гилю.


В рамките на този конгрес се състоя и заседание на общото събрание на

АКСФЕ – бяха изслушани отчетни доклади на председателя на Асоциацията, г-н Мохамед Ашарги и на завеждащата финансовите въпроси, г-жа Мари Мадлен Мборантсуо, председател на Конституционния съд на Габон. Присъстващите избраха новия председател на АКСФЕ - г-н Жилбер Коли, който представи програмата за работата на Асоциацията за следващия тригодишен период 2015-2018 г.

Всяка страна-участник трябваше да подготви доклад по основната тема като въз основа на тези доклади се изработи един обобщен доклад. Участниците трябваше да подготвят и кратки експозета по една от няколкото предварително подбрани от организаторите теми.


От страна на българския Конституционен съд присъстваха конституционния съдия Цанка Цанкова и г-жа Милена Христова. Проф. д.ю.н Цанка Цанкова подготви основния доклад на тема „Върховенството на българската конституция“ и изнесе пред участниците експозе на тема „Контролът на върховенството на конституцията осъществяван от Конституционния съд на Република България.“


Последният ден бе посветен на културна програма подготвена от швейцарския федерален съд. Програмата включи посещение на столицата Берн, на гр. Грюер и Шильонския замък.