2014-12-02

Конституционния съд на Черна Гора организира Международна Конференция на тема: Конституционна защита на човешките права и основни свободи по повод честването на 50 години конституционно правосъдие.


Конференцията се проведе в гр. Будва от 26 – 29 ноември 2014 г.


От страна на Конституционния съд на Република България участие взеха председателят проф. Димитър Токушев и конституционния съдия проф. Борис Велчев. Съдия Велчев представи доклад на тема : За защитата на конституционното право на собственост в практиката на конституционния съд на Република България от последно време“.


Събитието завърши с културна програма в старата столица на Черна Гора - Цетине.