2014-10-30

От 23 до 25 октомври 2014 г. в Ереван, Република Армения се проведе 19-ата годишна Ереванска Международна конференция на тема „Конституционният статут на човешкото достойнство“.


От страна на Конституционния съд на Република България взеха участие конституционните съдии г-н Румен Ненков и г-н Благовест Пунев.


Съдия Р. Ненков изнесе доклад на тема, „Достъпът до независим съд – гаранция за защитата на човешкото достойнство като конституционна ценност“,  (Българският опит).


Конференцията завърши с културна програма.