2014-10-29

На 21 октомври 2014 г. по молба на г-н Брахим Бутхил – член на Конституционния съвет на Алжир се състоя среща в Конституционния съд на Република България.


От страна на Алжирската народно-демократична република в срещата взеха участие  г-н Брахим Бутхил, Н.Пр. Ахмед Буташ – посланик на Алжир в България, г-жа Мира Попова – преводач, а от българска страна - председателят на Конституционния съд проф. Димитър Токушев, главният секретар г-жа Енита Еникова и г-жа Милена Христова – преводач.


По време на срещата бяха дискутирани въпроси свързани със създаването, състава и компетенциите на българския Конституционен съд, както и за дейността на алжирският Конституционен съвет.