2014-09-24

По повод честването на 50-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Македония, от 18 до 21 септември 2014 г.  в Скопие, се организира Международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред Конституционното правораздаване“, с две подтеми:

 1. Принципът на разделение на властите и неговата защита от Конституционния съд

 2. Конституционен контрол върху подзаконовите актове.

От страна на Конституционния съд на Република България взеха участие конституционните съдии г-жа Кети Маркова и г-н Анастас Анастасов, като съдия Маркова представи доклад на тема „Независимостта на съдебната власт и нейната защита в практиката на Конституционния съд на Република България“.

Събитието завърши с културна програма в гр. Охрид, Македония.