2014-10-06

От 28 септември до 1 октомври в Сеул, Република Корея, се състоя 3-и Конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие „Конституционно правосъдие и социална интеграция”. Събитието беше организирано от Конституционният съд на Република Корея съвместно с Венецианската комисия и Съвета на Европа.

 

В рамките на Третия конгрес специална сесия беше посветена на темата „Независимост на конституционните съдилища: преглед и анализ“.

Конституционният съд на Република България, в качеството си на пълноправен член на световната Конференция на европейските конституционни съдилища, изготви и представи предварителен доклад по темата на форума.


От страна на Конституционния съд на Република България взеха участие председателят проф. Димитър Токушев, конституционният съдия проф. Борис Велчев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

Конгресът завърши с културна програма.