2014-09-18

По повод 20-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Молдова,  в гр. Кишинев на 8 и 9 септември 2014 г. се състоя Тържествена сесия и Международна конференция на тема: „Ролята на конституционното правосъдие за защита на ценностите на върховенството на закона“.

От страна на Конституционния съд на Република България участие взеха председателят проф. Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова. Професор Токушев представи доклад на тема : „Конституционна идентичност и глобализация: единство в разноообразието“.

Събитието завърши с кратка културна програма.