2014-09-03

Честване на Деня на Конституцията на Република Казахстан 29 – 30 август  2014 г.

По повод Деня на Конституцията на 29-30 август в Астана, Република Казахстан се проведе Международна конференция на тема „Конституцията: стабилност, мир и обществено съгласие“.

От страна на Конституционен съд на Република България участие взе главният секретар г-жа Енита Еникова, която изнесе доклад на тема:
„Конституцията на Република България от 1991 г. и развитието на конституционния контрол“.


Форумът приключи с празничен концерт.