2014-07-07

От 5 до 6 юли в Батуми, Република Грузия се състоя четвъртата конференция на страните от Черноморския регион организирана по инициатива на Конституционния съд на Грузия.

 Темата на двудневния форум, който се проведе в партньорство с Германската фондация за Международно правно сътрудничество (IRZ), Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Венецианската комисия към Съвета на Европа беше: "Очертаващите се предизвикателства, свързани с правото на лична неприкосновеност".

От страна на Конституционния съд на Република България участие взеха председателят проф. Димитър Токушев, конституционният съдия проф. Борис Велчев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

Проф. Велчев представи доклад на тема „Някои проблеми на защитата на неприкосновеността на личния живот по българското право“.