2014-07-02

От 27 до 28 юни 2014 г. в Минск,  Република Беларус се проведе Международна конференция по случай 20-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република Беларус на тема „Конституционен контрол: Съвременни тенденции за развитие и усъвършенстване“.

От страна на Конституционния съд на Република България участие взеха председателят проф. Димитър Токушев, конституционният съдия г-н Гроздан Илиев и главният секретар г-жа Енита Еникова.

Проф. Токушев представи доклад на тема „Конституционният контрол в България: състояние и предизвикателства за усъвършенстване“.

Конференцията завърши с културна програма за участниците в замъка „Несвиж“.