2014-04-16

По покана на председателя на Конституционния съд на Румъния – г-н Аугустин Зегреан, от 9 до 11 април 2014 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Румъния. Делегацията беше в състав председателят проф. Димитър Токушев, конституционният съдия проф. Цанка Цанкова и г-жа Енита Еникова, главен секретар на Конституционния съд.

По време на тридневната визита беше проведена работна среща с председателя и членовете на Конституционния съд на Румъния на тема „Конституционният контрол“, на която бяха обсъдени и други въпроси от областта на конституционното правораздаване.

Програмата на делегацията включваше и посещение в курорта Синая.