2014-03-31

На 28.03.2014 г. в Конституционния съд на Република България се проведе среща между председателя на Конституционния съд – проф. д-р Димитър Токушев, и господин Ив Гунан – директор на дирекция „Международни отношения” към Държавния съвет на Република Франция. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на Конституционния съд на Република България и Конституционния съвет на Франция, както и въпроси, касаещи спецификата на работа на Държавния съвет на Франция.

На срещата присъстваха още г-жа Флоранс Леви – първи съветник в посолството на Франция в България, и г-жа Енита Еникова – главен секретар на Конституционния съд.