2013-02-28

На 28.02.2013 г. (четвъртък) от 15:00 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбрания съдия в Конституционния съд – г-н ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ, който беше избран за конституционен съдия с Решение на XLI Народно събрание от 22.02.2013 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 19 от 26.02.2013 г.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се положи в присъствието на президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание – г-жа Цецка Цачева, председателя на Върховния касационен съд – г-н Лазар Груев и председателя на Върховния административен съд – г-н Георги Колев.
След полагане на клетвата по чл. 6, ал. 1 ЗКС новоизбраният конституционен съдия встъпи в длъжност.