2013-06-03

27-28 май 2013 г.
По покана на председателя на Конституционния съд на Австрия – проф. Герхард Холцингер, на 27 и 28 май 2013 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Австрия. Делегацията беше в състав председателят проф. д-р Димитър Токушев, конституционните съдии г-н Пламен Киров и г-н Борис Велчев и г-жа Енита Еникова, главен секретар на Конституционния съд.
По време на двудневната визита бяха проведени работни срещи с председателя и членове на Австрийския конституционен съд на теми: „Форми на конституционен контрол“ и „Действия на решенията на Конституционния съд за противоконституционност“.
Посещението завърши с кратка културна програма във Виена.