2013-02-26

На 28 февруари 2013 г. (четвъртък) от 15 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, ще се състои церемония по полагане клетва от новоизбрания от квотата на Народното събрание за съдия в Конституционния съд г-н ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се полага в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента на Република България и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.
След полагане на клетвата по чл. 6, ал. 1 ЗКС съдията встъпва в длъжност.
Акредитираните журналисти желаещите да присъстват на церемонията ще бъдат допускани във фоайето на съда до 14.45 ч.