2013-07-02
29 – 30 юни 2013 г.
На 29 и 30 юни 2013 г. в Батуми, Грузия се състоя третата Черноморска регионална конференция, организирана по инициатива на Конституционния съд на Грузия. Темата на двудневния форум, който се проведе в партньорство с Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Венецианската комисия към Съвета на Европа, беше „Теоретични и практически аспекти на контрола за конституционосъобразност на конституционните норми“.
В конференцията взеха участие председателят на Конституционния съд на Република България – проф. Димитър Токушев и главният секретар – г-жа Енита Еникова. Председателят изнесе доклад на тема: „Конституционният контрол според българската Конституция“.