2013-09-13
4 – 7 септември 2013 г.
От 4 до 7 септември 2013 г. във Вилнюс, Литва се проведе Международна конференция на тема: „Съвременни тенденции в конституционното правосъдие: връзка между национално и международно право“, посветена на 20-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република Литва.
От страна на Конституционния съд на Република България в конференцията взеха участие конституционните съдии проф. д.ю.н. Цанка Цанкова и г-н Георги Ангелов. Проф. Цанкова представи доклад на тема „Предизвикателства пред конституционното законодателство и правосъдие (юриспруденция) в Република България“.
Конференцията завърши с културна програма за участниците.