2024-05-16

На 1 май 2004 г., с присъединяването на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения, се състоя най-голямото разширяване в историята на Европейския съюз. За да отбележи тази годишнина, от 1 до 3 май 2024 г. в Люксембург, Съдът на Европейския съюз организира, за председателите на най-висшите съдилища на държавите членки, извънреден Форум на магистрати.

 

Председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова също получи покана за участие във Форума, както и в колоквиум, озаглавен: „Съдът отбелязва 20 години от присъединяването на 10 държави към Европейския съюз: нов конституционен момент за Европа“. Програмата включва изказвания на представители на европейски институции и на държави членки, присъединили се към ЕС на 1 май 2004г.