2024-05-07

На 29.04.2024 г. на официално посещение в страната беше делегация от Народното съвещателно събрание на Република Индонезия, водена от г-н Джарот Сайфул Хидаят.

В Конституционния съд на Република България се проведе официална двустранна среща на делегацията с председателя на Конституционния съд г-жа Павлина Панова, на която се обсъдиха структурата и компетенциите на съда, както и правната същност и действие на решенията му, специално при контрола за законност на изборите.  

В срещата взеха участие и главният секретар на съда г-н Валентин Георгиев, както и правните експерти Десислава Кемалова и Александър Цеков.