2024-04-26

На 25.04.2024 г. на официално посещение в страната беше делегация от Конституционния съд на Кралство Тайланд, ръководена от конституционния съдия г-н Пуня Удчачон. В състава на делегацията участваха още двама съдии и 55 изтъкнати юристи и специалисти от всички сфери на обществения и политически живот на Тайланд. В рамките на посещението, в сградата на Конституционния съд на Република България, се проведе официална двустранна среща на високо ниво с участието на съдиите от двете съдилища.  

По-късно се състоя семинар, който стартира с доклад на конституционния съдия проф. Янаки Стоилов на тема „Система за конституционен контрол и знакови решения на Конституционния съд“. По темата „Състав на Конституционния съд на Република България“ пред гостите говори правният експерт Александър Цеков, а относно задълженията и правомощията на съда, презентация изнесе правният експерт Десислава Кемалова.

В края срещата заключителни думи и поздравление към гостите поднесе председателят на съда г-жа Павлина Панова.