2024-04-01

На 21 и 22 март 2024 г. по покана на Секретариата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, правни експерти от специализираната администрация на Конституционния съд на Република България взеха участие в поддържаща квалификацията работна среща, организирана от Директората на юрисконсултите по програма „Гостуващи професионалисти“. Срещата се проведе в сградата на Съда като в рамките на посещението в Страсбург се проведе и разговор със съдия Йонко Грозев и адвокат Людмила Миланова – Фади.