2024-03-11

Конституционният съд на Република България с прискърбие съобщава за кончината на Людмил Нейков, съдия в Конституционния съд от 2000г. до 2009г.

Людмил Нейков е роден на 16 юли 1933 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1956). Адвокат в София (1959-1962). Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990). Съдия във Върховния съд, председател на отделение (1990-1996). Заместник-председател на Върховния административен съд (1996-2000). Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд през 2000 г.

Искрени съболезнования на семейството и близките на съдия Людмил Нейков!

Опелото ще се състои на 11 март (понеделник) от 15:00 часа в храма "Свети Седмочисленици" в София.

Поклон пред светлата му памет!