2024-02-16

Днес, 15 февруари 2024 година се състоя официална среща на еврокомисаря по правосъдие г-н Дидие Рейндерс с г-жа Павлина Панова – председател на Конституционния съд на Република България. Срещата бе по инициатива на г-н Рейндерс като част от работното му посещение в България и е поредната такава между него и г-жа Панова в рамките на мандата му. 

В срещата участваха членове на кабинета на комисар Рейндерс, г-н Бойко Благоев – и.д. ръководител на Европейската комисия в България и директора на дирекция „Специализирана администрация“ в съда г-жа Надежда Милковска. Акцент в разговора бе върховенството на правото, практиката на Констаитуционния съд, както и сътрудничеството между европейските конституционни юрисдикции.