2024-01-29

На 26 януари 2024 г., в тържествената зала на Конституционния съд, положиха клетва и встъпиха в длъжност новоизбраните конституционни съдии от квотата на Народното събрание Борислав Белазелков и Десислава Атанасова.

Мандатът на конституционните съдии Анастас Анастасов и Гроздан Илиев беше прекратен на основание чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България съответно на 16 ноември 2021 г. и на 1 март 2022 г.