2024-01-23

На 26 януари 2024 г. (петък) от 11:00 часа в залата за открити заседания на Конституционния съд (бул. „Княз Александър Дондуков“№ 1, служебен вход, ет. 5) ще се състои церемонията по полагане на клетва от новоизбраните конституционни съдии.

Клетвата ще се положи в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Медиите, които желаят да присъстват и отразят церемонията, могат да заявят акредитация в срок до 15:00 часа на 25 януари 2024 г. (четвъртък) на електронна поща n.milkovska@constcourt.bg като с оглед пропускателния режим в сградата следва да посочат трите имена на журналистите, операторите, фотографите, които ще отразяват събитието.

Поради ограничения капацитет на залата, медиите ще бъдат допускани по реда на заявената акредитация до изчерпване на местата. Всяка медия може да акредитира до двама представители.

Достъпът до залата ще бъде разрешен от 10:30 до 11:30 часа на 26 януари 2024 г.